г. Экибастуз ул. Энергетиков 54"А" eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт им. академика К.Сатпаева
Сертификаты по аккредитации

4 0003

5 0001 0002

5 0001 0003

1 000103

1 000403

1 000703

1 001003